Dívčí oddíl

Světlušky (dívky 2.- 5. třídy) se scházejí ve čtvrtek od 17.00 do 18.30

vedoucí světlušek Pavla Krbcová       pavla.krbcova@seznam.cz

skautky (dívky 6.-9. třída) se scházejí každý pátek od 16.30 do 18.00

vedoucí skautek Helena Tomečková    tomeckova.helca@seznam.cz